Zarząd

Zarząd


Prezes

Stanisław Tomaszewski
Wiceprezes

Marcin Czerwiec
Naczelnik – Wiceprezes

Wojciech Nowak

Skarbnik

Wojciech Pokrzywnicki

Sekretarz

Katarzyna Jakubowska

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Pich
Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Grzywaczewski
Członek Komisji Rewizyjnej

Kamil Senger