Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

Sieradz - Egzamin terenowej specjalności ratowniczej klasy I psów ratowniczych


Marta Czerwiec z MASTEREM, Paula Borkowska z UMĄ oraz Grzegorz Borkowski z GOLIATEM zaliczyli dziś egzamin terenowej specjalności ratowniczej klasy I, a tym samym uzyskali możliwość udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na najbliższy rok.

Dla Marty Czerwiec z MASTEREM był to pierwszy egzamin klasy I. Zespół pod koniec sierpnia zdał egzamin klasy 0, dopuszczający do dzisiejszego egzaminu.

Paula Borkowska z UMĄ oraz Grzegorz Borkowski z GOLIATEM przedłużyli o kolejne 12 miesięcy posiadane już uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych.

Egzaminy terenowej specjalności ratowniczej klasy I w Sieradzu, po raz pierwszy zostały przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych z 13 grudnia 2012r.

Zgodnie z nowym zasadami by pozytywnie zaliczyć egzamin zespół musi zaliczyć:
  • test współpracy w ramach którego przeprowadzana jest: próba posłuszeństwa, próba sprawnościową oraz próba kierowania psa z dystansu,
  • test zachowania się psa w stosunku do człowieka, /li>
  • próba poszukiwawcza, w trakcie której zespół w ciągu 40 minut musi przeszukać naturalny obszar leśny o powierzchni około 5ha, na którym ukrytych zostało 3 pozorantów.

GRATULUJEMY!!

Komentarze