Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

RATUJ Z GŁOWĄ 2015


60 strażaków uczestniczyło w zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarna – Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu Manewrach Ratowniczo-Szkoleniowych RATUJ Z GŁOWĄ 2015. Szkolenie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego.


W sobotę, 24 października 2015r., ratownicy wokół Masywu Ślęży doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • poszukiwania osób zaginionych w terenie z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod alternatywnych,
 • poszukiwania osób zaginionych na gruzowiskach
 • współpracy z grupą wykorzystującą psy ratownicze do poszukiwań osób zaginionych w terenie i na gruzowiskach,
 • udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • terenoznawstwa i nawigacja.


Z roku na rok rośnie liczba osób zaginionych. Według danych Komendy Głównej Policji w 2011 roku zgłoszono zaginięcie 15 616 osób, w 2014 było to już 20 845 osób. Podmiotem ustawowo odpowiedzialnym za prowadzenie poszukiwań osób zaginionych na terenie kraju jest Policja, jednak gdy istnieje podejrzenie, że zagrożone jest życie i zdrowie osoby zaginionej, Policja zwraca się najczęściej o pomoc w poszukiwaniach do Państwowej Straży Pożarnej, a ona dysponuje do działań zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mimo iż to Policja jest służbą wiodącą i dowodzącą, to najczęściej w poszukiwania zaangażowane są proporcjonalnie większe siły i środki ze strony straży pożarnej, i to na strażakach spoczywa odpowiedzialność za przeszukanie najtrudniejszego terenu.

Celem manewrów RATUJ Z GŁOWĄ 2015 było rozwijanie wiedzy i umiejętności, których zastosowanie podczas akcji poszukiwawczych zwiększy efektywność działań prowadzonych przez strażaków przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków, mających na w celu odnalezienia osoby zaginionej lub stwierdzenia, że na przeszukiwanym obszarze tej osoby nie ma.

W manewrach udział wzięli strażacy:
 1. OSP Kamieniec Wrocławski,
 2. OSP Kobierzyce,
 3. OSP Święta Katarzyna,
 4. OSP Sobótka,
 5. OSP Sobótka Zachodnia,
 6. OSP Księginice Małe,
 7. OSP Żórawina,
 8. OSP Rzeplin,
 9. OSP Jordanów Śląski,
 10. OSP Brochocin,
 11. OSP Wojcieszów,
 12. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kątach Wrocławskich,
 13. Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Wrocław-5,
 14. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe.


Pomoc przy realizacji Manewrów Ratowniczo-Szkoleniowych RATUJ Z GŁOWĄ 2015 okazali:

Firma
DRINA Sp. z o.o. - Wrocław

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.


Nadleśnictwo Miękinia.


Aeroklub Wrocławski im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego


Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce


Gmina Sobótka


DZIĘKUJEMY!Więcej informacji:
Zdjęcia:
Kamil Czereba, Łukasz Telus, Kamil Senger. Stanisław Tomaszewski, Marta Czopek, Wojciech Pokrzywnicki.