Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

RATOWNICY


„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście ślubuję być zdyscyplinowanym, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu oraz dbać o dobre imię i godność OSP.


Jednostka liczy 30 członków, którzy szkolą 15 psów poświęcając swój czas i chęci aby pomagać innym. Kilku naszych członków zawodowo jest związanych z ratownictwem, to: dwóch strażaków PSP, lekarz i ratownik medyczny.

Przewodnicy i ich psy tworzą zespoły ratownicze, które aby móc uczestniczyć w akcjach poszukiwawczo - ratowniczych, muszą zaliczyć egzamin 1 klasy w danej specjalności. Dysponujemy 4 zespołami ratowniczymi 1 klasy specjalności terenowej oraz 3 zespołami 1 klasy specjalności gruzowiskowej, które uprawniają do udziału w działaniach ratowniczych.

Pozostali przewodnicy oraz ich psy pozostają w trakcie szkolenia.

Członkowie Naszej jednostki regularnie biorą udział w ćwiczeniach i szkoleniach specjalistycznych:

 • 22 osoby ukończyły szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP,
 • 1 osoba jest podoficeremi PSP,
 • 5 osób ukończyło szkolenie dowódców OSP,
 • 11 osób ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskało tytuł Ratownika,
 • 4 osoby ukończyły szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS,
 • 10 osób ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego,
 • 7 osób ukończyło szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • 5 osób ukończyło szkolenie lub warsztaty szkoleniowe dla przewodników psów ratowniczych w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SAPSP w Nowym Sączu ,
 • 1 osoba ukończyła warsztaty instruktorskie szkolenia przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie,
 • 1 osoby ukończyła szkolenie dla kandydatów na ratowników wysokościowych KSRG,
 • 1 osoby ukończyły szkolenie wstępne z zakresu ratownictwa wysokościowego PSP.

 


Stanisław Tomaszewski
Prezes
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Pies: ORLEN
Rasa: Labrador Retriever
Imię rod.: Zoran Romero z Borowskich Stawów


Wojciech Nowak
Naczelnik - Wiceprezes
Strażak
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Marcin Czerwiec
Wiceprezes
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Pies: GRAFEN
Rasa: Labrador Retriever
Imię rod.: CARO Sodalis

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 14 września 2018r.

Certyfikat I klasy specjalności gruzowiskowej PSP ważny do 16 marca 2018r.

Katarzyna Jakubowska
Skarbnik

Strażak-Ratownik,
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone warsztaty szkoleniowe dla przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie

Odznaczona:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"


Mariusz Karbowski
Sekretarz

Strażak
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Wit Chalecki
Członek Komisji Rewizyjnej
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Kamil Senger
Członek Komisji Rewizyjnej
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Krzysztof Wieczorek
Członek Komisji Rewizyjnej
Strażak

 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Dorota Adamek-Nowak
Lekarz, Strażak, Przewodnik psa
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone warsztaty szkoleniowe dla przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie

Pies: SIGMA
Rasa: Flat Coated Retriever
Imię rod.: Compendio In your eyes

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 13 września 2019r.


Magdalena Chalecka
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa ratowniczego
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Odznaczona:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Pies: RED HOT
Rasa: Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Imię rod.: Demon z Dejzyna Dvora

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 22 marca 2018r.

Pies: TOLEK
Rasa: Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Imię rod.: Ben z Dejzyna Dvora

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 21 marca 2018r.

Certyfikat I klasy specjalności gruzowiskowej PSP ważny do 23 września 2019r.

Marta Czerwiec
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa ratowniczego
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone warsztaty szkoleniowe dla przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie

Pies: MASTER
Rasa: Border Collie
Imię rod.: Master of Searching Forest Land Chilabo


Pies: THOR
Rasa: Border Collie
Imię rod.: Master of Camuflage Forest Land Chilabo


Marta Czopek
Strażak, Przewodnik psa
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Pies: FRUGO
Rasa: Golden Retriever

Wojciech Dołhań
Strażak PSP - Ratownik,
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Ukończone szkolenie dla kandydatów na ratowników wysokościowych KSRG


Jakub Dubil
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"


Robert Fibik

 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Michał Grzywaczewski
Strażak,
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Marcin Idec
Strażak, Ratownik medyczny
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Kornel Koliczko
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Łukasz Koterwa
Strażak, Przewodnik psa
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

Pies: FRUGO
Rasa: Golden Retriever

Leszek Kozera
Strażak-Ratownik,
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS
 • Ukończony kurs wstępny ratownictwa wysokościowego
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Karolina Kwaśna
Strażak,
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Wiktoria Lepska

Pies: SVEN
Rasa:
Imię rod.:


Konrad Machnik
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa ratowniczego
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pies: KEFIR
Rasa: Labrador Retriever

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 22 marca 2018r.


Piotr Machniewski
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Krzysztof Matula
Strażak

Wojciech Pokrzywnicki
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Paula Rzewuska
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa ratowniczego
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone warsztaty szkoleniowe dla przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie
 • Ukończone warsztaty instruktorskie szkolenia przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie

Pies: FREYA
Rasa: Owczarek belgijski
Imię rod.: O'REN ISHII z Wiedźmińskiej Stajni


Łukasz Telus
Strażak-Ratownik
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • Ukończone szkolenie dowódców OSP
 • Ukończone szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Odznaczony:
 • Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa ZOSP RP


Anna Walkowiak
Strażak-Ratownik, Przewodnik psa ratowniczego
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Ukończone warsztaty szkoleniowe dla przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w Krakowie
 • Ukończone warsztaty instruktorskie szkolenia przewodników psów ratowniczych w WSSGR w Nowym Sączu SAPSP w KrakowiePies: LINUX
Rasa: Border Collie

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 14 marca 2019r.

Certyfikat I klasy specjalności gruzowiskowej PSP ważny do 14 marca 2019r.

Pies: KNOPPIX
Rasa: Border Collie

Certyfikat I klasy specjalności terenowej PSP ważny do 14 marca 2019r.

Certyfikat I klasy specjalności gruzowiskowej PSP ważny do 15 września2019r.

Pies: DEBIAN
Rasa: Border Collie


Michał Walkowiak
Strażak-Ratownik,
 • Ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP
 • Ukończony kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej PomocyChcesz do nas dołączyć? KLIKNIJ po więcej informacji.