Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

Raport z realizacji projektu wyposażenia OSP JRS Wrocław w nowy samochód ratowniczy do przewozu strażaków i psów ratowniczych.


Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za wsparcie w realizacji projektu zakupu nowego samochodu ratowniczego do przewozu strażaków i psów ratowniczych naszej jednostki. Dzięki Państwa pomocy od 1 lipca 2017 roku nasz nowy samochód Fiat Ducato jest wykorzystywany do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.W grudniu 2016 roku po 9 miesiącach intensywnych działań mających na celu pozyskanie środków udało nam się odebrać kluczyki od fabrycznie nowego Fiata Ducato.Samochód od razu trafił do firmy, która zajęła się przystosowaniem go naszych potrzeb. Wstawione zostały szyby oraz dodatkowych 6 foteli, a także przygotowano przedział do przewozu psów ratowniczych.Niestety konieczność zwrotu jednej z dotacji sprawiła, że nie udało się zakończyć projektu i w pełni zrealizować naszych zamierzeń.

Koszt Etapu 1 wyniósł 139 102,00 zł na co złożyły się:

 • 116 727,00 zł - zakupu samochodu typu furgon,
 • 22 140,00 zł - zabudowa pasażerska wnętrza,
 • 235,00 zł - koszty opłat rejestracyjnych.


Dzięki wsparciu T.U. Generali samochód został ubezpieczony w zakresie OC/AC/NNW.

Wraz z nadejściem nowego roku nie ustaliśmy w staraniach o środki finansowe, a strażacy w swoim wolnym czasie pomiędzy akcjami, treningami i szkoleniami wykonywali prace nad zabudową i wyposażeniem samochodu, m.in. w system oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego oraz wewnętrzną instalację elektryczną 12V oraz oznakowali folią odblaskową.Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu zleciliśmy zamontowanie w samochodzie niezależnego ogrzewania postojowego, stopnia ułatwiającego dostęp do przedziału psów ratowniczych oraz stolika niezbędnego do planowania akcji poszukiwawczych.To wszystko było możliwe dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy przez ostatnie 16 miesięcy. Szczególne podziękowania należą się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, a zwłaszcza pani Ewie Mańkowskiej Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz pani Agnieszce Sokołowskiej Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa UMWD , a także panu Stanisławowi Kosiarczykowi z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jednak bez pomocy firm takich jak:

 • Tarczyński S.A..
 • Nadleśnictwo Oława.
 • Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.
 • Radiotechnika Marketing.
 • T.U. Generali.
 • Intergraph Polska.
 • Nakarm Pupila.
 • KrakVet.
 • psygoda.pl.
 • Eberspaecher.
 • Rhino Products.
 • Grupa Lambda.
 • Przychodnia Weterynaryjny Gryf.
 • Fundacja Psi Ratownicy.
 • firm wspierających nas anonimowo,
 • wielu osób prywatnych, które przekazały darowizny bezpośrednio na nasze konto bankowe,
 • ponad 340 osób, które zdecydowały się wesprzeć nas za pośrednictwem finansowania społecznego przez portal pomagam.pl (https://pomagam.pl/autodlapsow).


nie udałoby się zakupić i wyposażyć naszego pieskowozu.Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrego serca udało się osiągnąć zasadniczy cel: mamy upragnione nowe 4 kółka, które teraz z biegiem czasu będziemy doposażać, by zwiększyć komfort podróży psów ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na efektywność działań prowadzonych przez naszych czworonożnych strażaków.Kwota niezbędna do zakończenia realizacji Etapu 2 to obecnie jeszcze około 50 000 zł, które chcemy przeznaczyć na wyposażenie samochodu m.in. w:

 1. klimatyzację dla przedziału ratowników i psów ratowniczych,
 2. klatki do przewozu psów ratowniczych,
 3. uchwyty i półki na sprzęt ratowniczy,
 4. markizę przeciwsłoneczną i przeciwdeszczową,
 5. teleskopowy maszt oświetleniowo-radiowy,
 6. wewnętrzną instalację elektryczną 230 V.


Wierzymy, że ten cel uda się osiągnąć do końca 2017r.

Szacunkowa wartość całego projektu, który został podzielony przez nas na trzy etapy, to 300 000 zł.

 • Etap 1 – zakup podwozia typu furgon i przystosowanie go do przewozu 9 strażaków i psów ratowniczych - zrealizowany w 2016 r. – wartość 139 102 zł.
 • Etap 2 – wyposażenie pojazdu m.in. w klimatyzację, niezależne ogrzewanie postojowe, oznakowanie alarmowe, klatki do przewozu psów ratowniczych, instalację elektryczną 12V i 230 V - w trakcie realizacji, szacunkowy koszt 80 000 zł, zrealizowany w blisko 40 %.
 • Etap 3 – wyposażenie pojazdu w sprzęt łączności analogowo-cyfrowej z przemiennikiem, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do planowania i koordynowania akcji ratowniczych - planowany do realizacji w latach 2018-2020 r. – wartość 80 000 zł.Dotychczas jednostka uzyskała dofinansowanie i wsparcie rzeczowe w łącznej wartości około
177 500zł, które zostały przeznaczone na realizację Etapu 1 oraz część prac związanych z Etapem 2, a także uwzględnia koszty ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC/AC/NNW.

Środki pochodziły z następujących źródeł:

 • 50 000 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
 • 35 000 zł – dotacja Gminy Wrocław,
 • 4 000 zł – środki pochodzące z tytułu 1% podatku za rok 2015,
 • 51 738 zł – darowizny firm,
 • 32 668 zł – darowizny osób indywidualnych m.in. za pośrednictwem pomagam.pl/autodlapsow,
 • 4 094 zł – szacunkowa wysokość wsparcia rzeczowego.


Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za dotychczas okazane nam wsparcie finansowe i rzeczowe. Przyczyni się ono bezpośrednio do zwiększenia efektywności akcji poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez naszą jednostkę oraz, jak mamy nadzieję, przełoży się na ratowanie życia i zdrowia osób zaginionych i potrzebujących pomocy w wielu innych sytuacjach, w których strażacy naszej jednostki będą prowadzić działania ratownicze.

Nasz projekt wsparli m.in:Darczyńcy za pośrednictwem portalu Pomagam.pl