Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2017r. otrzymaliśmy 25 169,70 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

OSP JRS we Wrocławiu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego


Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 2015 roku Nasza jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Decyzja ta jest ukoronowaniem ciężkiej praca jaką strażacy OSP JRS przez ostatnie 11 lat wkładali ratując ludzkie życie podczas akcji ratowniczych, a także zdobywając wiedzę i umiejętności podczas licznych treningów i szkoleń doskonaląc siebie i psy ratownicze oraz rozwijając potencjał ratowniczy naszej jednostki.

Włączenie do KSRG nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób. Za okazane wsparcie dziękujemy przede wszystkim:

  • Panu bryg. Tomaszowi Newlaczylowi - Komendantowi Miejskiemu PSP we Wrocławiu, mł. bryg. Krzysztofowi Stępniowi Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu oraz wszystkimi funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu zaangażowanym w to przedsięwzięcie,
  • Panu Stanisławowi Kosiarczykowi – Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz pracownikami wydziału,
  • Panu Wojciechowi Adamskiemu – Wiceprezydentowi Wrocławia, /li>
  • Panom Komendantom z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu i podległym funkcjonariuszom,
  • a także wszystkim tym, którzy wspierali nas na drodze do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ostatnim okresie.


Gratulujemy także druhom i druhnom z pozostałych 69 jednostek, które z dniem jutrzejszym zostaną włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.