Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

ORLEN Search Camp 2015


Ochotnicza Straż Pożarna - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego
we Wrocławiu


przy wsparciu finansowym

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA oraz Fundacji ORLEN - DAR SERCA

przygotowała

Szkolenie grup poszukiwawczo-ratowniczych


Szkolenie odbyło się w dniach 2 - 4 października 2015 roku
w miejscowościach Rzeczka, Wałbrzych i Walim na terenie powiatu wałbrzyskiego.


Szkolenie ORLEN SEARCH CAMP 2015 było kontynuacją cyklu szkoleń pod nazwą SEARCH CAMP w latach 2012 – 2014. W poprzednich edycjach uczestnicy szkoleń i wykładowcy poszerzali wiedzę m.in. z planowania akcji poszukiwawczo – ratowniczych, taktyki prowadzenia poszukiwań osób zaginionych, dowodzenia, koordynowania i organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz triage’u w działaniach ratowniczych.Podczas ORLEN SEARCH CAMP 2015 uczestnicy szkolenia pogłębiali wiedzę z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych w terenie oraz na gruzowiskach.

Zajęcia warsztatowe i praktyczne swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia:
 • zjawisko traumy w działaniach ratowniczych,
 • postępowanie w przypadku odnalezienia zwłok ludzkich,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • automatyczna defibrylacja zewnętrzna,
 • pies ratowniczy – postępowanie w nagłych wypadkach,
 • mantrailing jako metoda poszukiwawcza

W szkoleniu udział wzięło 69 ratowników wraz z 37 psami reprezentujących następujące grupy:
 1. OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu,
 2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty,
 3. Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wołczkowo,
 4. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała,
 5. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań,
 6. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP Wałbrzych-1,
 7. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP Wrocław-5,
 8. Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Suchy Bór,
 9. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Nowy Sącz,
 10. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gdańsk,
 11. OSP Aleksandrów Łódzki,
 12. Placówka Straży Granicznej w Kłodzku,
 13. KWP Wrocław,
 14. KWPSP Wrocław.
 15. Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Stadtmitte,
 16. BRH Rettungshundestaffel Sudwestfalen e.V.,
 17. USAR Czech Republic,
 18. Policie České republiky .

Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z dziedziny psychologii, weterynarii, prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych i pierwszej pomocy. W śród wykładowców byli:
 • dr n. wet. Aneta Bocheńska – specjalizuje się w medycynie sportowej i psów pracujących. Na co dzień zajmuje się leczeniem psów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi,
 • sekc. mgr Patrycja Woron – psycholog w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
 • Kai Uwe Gries – Bundesverband Rettungshunde e.V. BRH Südwestfalen,
 • Vladimír Makeš – funkcjonariusz Policji Republiki Czeskiej.
 • Grzegorz T. Dokurno i Renata Bułak z firmy Max Harter
ORLEN SEARCH CAMP 2015

Zapraszamy do obejrzenia reportażu ze szkolenia grup poszukiwawczo-ratowniczych ORLEN SEARCH CAMP 2015, które odbyło się w dniach 2-4 października 2015r. w Wałbrzychu, Rzeczce i Walimiu.Udział w szkoleniu wzięli ratownicy i funkcjonariusze: - Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR) OSP KĘTY - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego - OSP Poznań- Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo- Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP Suchy Bór- Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gdańsk - SGPR Wałbrzych-1 - SGPR Wrocław-5 - USAR Czech Republic,- Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Stadtmitte - Rettungshunde-Wiesbaden- BRH-Rettungshundestaffel Südwestfalen e.V. - Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Kłodzku,- OSP Aleksandrów Łódzki,- Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,- KWPSP Wrocław.Za wsparcie merytoryczne i sprzętowe podczas szkolenia dziękujemy firmie Max Harter. Więcej informacji: www.psyratownicze.pl/orlensearchcamp2015/#orlensearchcamp2015 #orlen #ospjrswroclaw #ospjrs #psyratownicze #wroclawcity #wroclaw #wrocław #walim #rzeczka #wałbrzych #walbrzych #zaginieni #missing #policja #psp #strażpożarna #hasici #hasiči #brh #Rettungshundestaffel #usar #Freiwillige #Feuerwehr #feuerwehrmann #Wiesbaden New Media Production POŽÁRY.cz Debeściaki Sowia Grapa Rzeczka - sowiagrapa.pl Wałbrzych Wroclaw [Wroclove]

Posted by OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu on 15 listopada 2015

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali trzech wykładów na tematy:
 • Zjawisko traumy w działaniach ratowniczych,
 • Pies ratowniczy – postępowanie w nagłych przypadkach
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna.

Wykłady prowadzone były równolegle w trzech mniejszych grupach. Wieczorem ratownicy udali się do Walimia gdzie po drodze czekały na nich zadania związane z nawigacją, a u celu spore wyzwanie. Ratownicy zostali poproszeni o pomoc podczas przeszukania pomieszczeń należących do członków Sekty Strażników Księgi. Zadaniem ratowników było wykazanie się spostrzegawczością oraz umiejętnością logicznego myślenia podczas przeszukiwania wyznaczonych pomieszczeń, w których ukryte były wskazówki i zadania do wykonania, a których realizacja otwierała drogę do następnego pomieszczenia. Na końcu ratownicy odnajdywali sejf, w którym ukryte były wskazówki dotyczące zadań czekających ich kolejnego dnia.

Drugiego dnia, w sobotę na ratowników czekał wykład o pn. Postępowanie w przypadku odnalezienia zwłok ludzkich, który wygłosił funkcjonariusz KWP we Wrocławiu. Po wykładzie uczestnicy szkolenia wzięli udział w odprawie, na której zostały przedstawione zadania do realizacji. Uczestnicy dowiedzieli się, że Sekta Strażników Księgi licząca około 20 członków, działała w Walimiu, a ich przepowiednia głosiła, że 3 października 2015 roku nastąpi koniec świata. Charyzmatyczny guru Vitellius wyznaczył miejsce, w którym członkowie jako wybrańcy mają ten koniec świata przetrwać. Członkowie sekty rozproszyli się po okolicy w kilku grupach. W w pomocy w ich odnalezieniu zwrócono się do uczestników szkolenia ORLEN SEARCH CAMP 2015. Po odprawie grupy wyjechały m.in. do Wałbrzycha i Walimia, gdzie zlokalizowane były zadania. Na ich wykonanie zespół miał 60 minut.

  Zadania miały na celu utrwalenie zdobytej na wykładach wiedzy, a zlokalizowane były w 5 miejscach:
 1. Mauzoleum (miejsce przetrwania końca świata) – Zadaniem zespołów było przeszukanie mauzoleum razem z podziemnymi tunelami, terenem przyległym, a także udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagającym tego poszkodowanym osobom.
 2. Kamieniołom Podgórze – Zadaniem uczestników szkolenia było odnalezienie i udzielenie kwalifikowanej pomocy członkom sekty oraz udzielenie pierwszej pomocy psu ratowniczemu, który doznał obrażeń podczas przeszukiwania terenu. Ze względu na zadymienie spowodowane pożarem ratownicy działania muszą prowadzić w kombinezonach ochronnych
 3. Poligon SGPR Wałbrzych-1 – Zadaniem zespołów było sprawdzenie skażenia terenu, przeszukanie obiektu oraz zaopatrzenie i ewakuacja poszkodowanych. członków sekty, którzy przyjechali do magazynu po mały reaktor, który miał być źródłem energii po końcu świata.
 4. Kasyno – Zespoły miały za zadanie przeszukać budynek wraz z otaczającym terenem i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom jej wymagającym.
 5. Nieczynny szpital – Ratownicy mieli za zadanie przeszukać zrujnowany obiekt w poszukiwaniu członków sekty i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom jej wymagającym.
W niedzielę, trzeciego dnia szkolenia, ratownicy wzięli udział w wykładzie Mantrailling jako metoda poszukiwawcza prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie, z niemieckiej grupy BRH Rettungshundestaffel Sudwestfalen e.V., oraz w wykładzie Organizacja, kierowanie akcjami poszukiwawczymi i wykorzystanie psów podczas poszukiwań ludzi w Czechach, który wygłosił funkcjonariusz Policji Republiki Czeskiej.

Po ostatnich już zajęciach w tej edycji ORLEN SEARCH CAMP przygotowaliśmy dla uczestników możliwość rywalizacji sportowej, w grze piłkarzykami naturalnej wielkości, gdzie figurkami byli sami ratownicy.

Bez wątpienia efektem przeprowadzonego szkolenia było podniesienie kwalifikacji ratowników biorących w nim udział. Uzyskana wiedza i umiejętności będą z wykorzystywane przez ratowników podczas prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie działania poszczególnych grup co pozytywnie na efektywność ich działań.

Informacje na temat poprzednich edycji szkoleń SEARCH CAMP KLIKNIJ TUTAJ.