Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

KONTAKT

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

ul. Wierzbowa 14, 50-056 Wrocław
kontakt@psyratownicze.pl

KRS: 0000210785 Regon: 933008628 NIP: PL 8971737859

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka włączona do
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Jednostka współpracującą z systemem
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

Numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski - 06 1050 1575 1000 0022 8576 5158
ING Bank Śląski - 30 1050 1083 1000 0022 9337 6071


Telefon alarmowy: +48 607 550 998

Stanisław Tomaszewski - Prezes
+48 693 274 049 - prezes@jrs.wroclaw.pl

Wojciech Nowak - Naczelnik - Wiceprezes
+48 501 588 791 - naczelnik@jrs.wroclaw.plSprawy związane z pokazami i spotkaniami.
spotkania@psyratownicze.pl

 


Sprawozdania finansowe i merytoryczne jednostki dostępne są w dziale SPRAWOZDAWCZOŚĆ.