Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2018 r. otrzymaliśmy 26 123,90 zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Stich odnalazła zaginionego
mężczyznę podczas akcji w Błotnicy, 19 września 2017r. więcej informacji...
Speed odnalazł zaginionego
mężczyznę, którego poszukiwaliśmy 28 września 2018r w Dłużcu więcej informacji...
Współpraca z UP we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy obejmie opieką weterynaryjną psy naszej jednostki. więcej informacji...
A A A

Egzaminy psów ratowniczych


Każdy zespół czyli przewodnik i jego pies musi zdać przynajmniej dwa egzaminy w ramach specjalności ratowniczej, żeby uczestniczyć w akcjach ratowniczych.

Podczas egzaminu specjalności terenowej w klasie 0 pies musi odnaleźć, a następnie czytelnie oznaczyć dwie z trzech osób ukrytych na terenie o powierzchni od 3-5 hektarów w czasie czterdziestu minut. Do tej próby mogą przystąpić psy, które skończyły osiemnaście miesięcy. Przewodnik ponadto zdaje test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Gdy pies ukończy dwa lata oraz pozytywnie zaliczy egzamin klasy 0 może podejść do egzaminu klasy 1, ten jest podzielony na dwie części. W pierwszej oceniana jest współpraca przewodnika z psem oraz pokonanie toru przeszkód, natomiast druga obejmuje próbę poszukiwawczą, podczas której na terenie o powierzchni około 5 hektarów pies musi zlokalizować i oznaczyć trzy osoby w ciągu maksymalnie czterdziestu minut.

Dopiero zdanie egzaminu klasy 1 dopuszcza zespół do udziału w akcjach poszukiwawczych w terenie. Uprawnienia przyznawane są na dwanaście miesięcy. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do kolejnego testu klasy 1.

Egzamin specjalności gruzowiskowej również składa się z dwóch klas. Pierwszy z nich, klasy 0, jedynie weryfikuje predyspozycje psa do pracy ratowniczej na gruzach, a dopiero po zaliczeniu drugiego testu klasy 1, zespół uzyskuje dopuszczenie do udziału w akcjach ratowniczych.

Do egzaminu klasy 0 może podejść przewodnik z psem, który ukończył 18 miesięcy. Podczas egzaminu pies musi zlokalizować i oznaczyć trzy osoby ukryte na gruzowisku o powierzchni około 1500 m2 w ciągu maksymalnie czterdziestu minut.

Gdy pies ukończy dwa lata oraz pozytywnie zaliczy egzamin klasy 0 może podejść do egzaminu klasy 1, który składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to pokonanie toru przeszkód oraz test współpracy, podczas którego sprawdza się posłuszeństwo i umiejętność sterowania psem z dystansu, czyli tak zwane wysyłanie kierunkowe. Ta część egzaminu jest taka sama jak na egzaminie terenowym klasy 1.

Inaczej natomiast przebiega próba poszukiwawcza. Zespół musi pozostawać w gotowości przez 24 godziny i w tym czasie jest trzykrotnie dysponowany do przeszukania gruzów: dwa razy w dzień przy naturalnym świetle i raz w nocy przy oświetleniu sztucznym. W sumie we wszystkich próbach do odnalezienia jest 6 lub 7 pozorantów.

Od tego, czy zespół zdoła zlokalizować i wskazać wszystkie osoby, zależy okres, na jaki otrzymuje uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczych. Jeśli zostaną odnalezieni wszyscy pozoranci ukryci w trakcie trzech prób, zespół otrzymuje certyfikat na okres 24 miesięcy. Jeśli jedna z osób nie zostanie odnaleziona, certyfikat jest ważny przez 18 miesięcy. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do kolejnego testu klasy 1.

Pracę psów ratowniczych oraz zasady ich egzaminowania określa:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 grudnia 2012 w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. [Dz. U. 2012 poz. 1444]
 • Pstrąże - Egzaminy psów ratowniczych specjalności gruzowiskowej

  2012-04-19 20:00
  Marcin Czerwiec wraz z psem Negro przystąpił do egzaminu i zaliczył go z wynikiem pozytywnym odnawiając certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności gruzowiskowej.
 • Sieradz - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2011-11-04 22:10
  Anna Hermińska z Ergim oraz Katarzyna Jakubowska z Jadźką pozytywnie przeszły próbę poszukiwawczą i odnowiły certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności terenowej PSP. Zdany egzamin uprawnia zespoły do udziału w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie naturalnym przez okres 12 miesięcy.
 • Nowy Sącz - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2011-10-22 22:00
  Paula Borkowska z Umą oraz Dorota Adamek-Nowak z Cyprysem pozytywnie zaliczyły próbę poszukiwawczą i odnowiły certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności terenowej PSP. Zdany egzamin uprawnia zespoły do udziału w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie naturalnym przez okres 12 miesięcy.
 • Kolbudy - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2011-05-27 22:37
  Zespół ratowniczy, Anna Hermińska i pies Jasper, zdał egzamin psów ratowniczych specjalności terenowej, dzięki czemu uzyskał ponownie uprawnienia do udziału w akacjach poszukiwawczych.
 • Bolechowo - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2011-04-02 23:25
  Paula Rzewuska z psem Norway zdały egzamin psów ratowniczych, dzięki czemu przedłużyły certyfikat uprawniający do udziału w akacjach poszukiwawczych.
 • Pstrąże - Egzaminy psów ratowniczych specjalności gruzowiskowej

  2010-11-17 16:45
  Anna Calomfirescu z Jasperem zdali egzamin przed komisją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i odnowili swój certyfikat zespołu ratowniczego specjalności gruzowiskowej. Od dziś Nasza jednostka dysponuje 2 zespołami ratowniczymi specjalności gruzowiskowej oraz 7 zespołami ratowniczymi specjalności terenowej co sprawia, że jesteśmy największa i jedyną dysponującą psami gruzowiskowymi jednostką ratowniczą w południowo-zachodniej Polsce.
 • Chojne koło Sieradza - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2010-10-29 18:16
  Grzegorz Borkowski z labradorem Goliatem zdali egzamin i usyskali uprawnienia do udziału w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie naturalnym. Podczas sprawdzianu zespół w ciągu 30 minut musiał przeszukać las o powierzchni około 6 hektarów, na którym znajdowały się dwie zaginione osoby. Goliatowi to zadanie zajęło 15 minut.
 • Pionki - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2010-07-09 17:25
  Anna Calomfirescu z Ergim oraz Radosław Kordy z Goliatem pozytywnie zdali egzamin i uzyskali dopuszczenie do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Radek i Goliat po raz pierwszy uzyskali certyfikat zespołu ratowniczego, natomiast Ergi i Ania przedłużyli certyfikat.