Strażacy OSP JRS dziękują za 1%.
Dzięki państwu w 2016r. otrzymaliśmy 22 995,76zł. Dziękujemy za okazane zaufanie. informacje...
Tolek odnalazł zaginioną kobietę
podczas akcji ratowniczej w Rzeszówku, w nocy 13 na 14 sierpnia 2016r. więcej informacji...
Zespół na quadzie odnalazł
zaginionego 19-lata w nocy z 17 na 18 sierpnia 2016r. Pomoc przyszła w ostatniej chwili więcej informacji...
Pies ratowniczy ORLEN
Projekt OSP JRS, PKN ORLEN SA oraz Fundacji ORLEN – DAR SERCA więcej informacji...
A A A

Egzaminy psów ratowniczych


Każdy zespół czyli przewodnik i jego pies musi zdać przynajmniej dwa egzaminy w ramach specjalności ratowniczej, żeby uczestniczyć w akcjach ratowniczych.

Podczas egzaminu specjalności terenowej w klasie 0 pies musi odnaleźć, a następnie czytelnie oznaczyć dwie z trzech osób ukrytych na terenie o powierzchni od 3-5 hektarów w czasie czterdziestu minut. Do tej próby mogą przystąpić psy, które skończyły osiemnaście miesięcy. Przewodnik ponadto zdaje test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Gdy pies ukończy dwa lata oraz pozytywnie zaliczy egzamin klasy 0 może podejść do egzaminu klasy 1, ten jest podzielony na dwie części. W pierwszej oceniana jest współpraca przewodnika z psem oraz pokonanie toru przeszkód, natomiast druga obejmuje próbę poszukiwawczą, podczas której na terenie o powierzchni około 5 hektarów pies musi zlokalizować i oznaczyć trzy osoby w ciągu maksymalnie czterdziestu minut.

Dopiero zdanie egzaminu klasy 1 dopuszcza zespół do udziału w akcjach poszukiwawczych w terenie. Uprawnienia przyznawane są na dwanaście miesięcy. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do kolejnego testu klasy 1.

Egzamin specjalności gruzowiskowej również składa się z dwóch klas. Pierwszy z nich, klasy 0, jedynie weryfikuje predyspozycje psa do pracy ratowniczej na gruzach, a dopiero po zaliczeniu drugiego testu klasy 1, zespół uzyskuje dopuszczenie do udziału w akcjach ratowniczych.

Do egzaminu klasy 0 może podejść przewodnik z psem, który ukończył 18 miesięcy. Podczas egzaminu pies musi zlokalizować i oznaczyć trzy osoby ukryte na gruzowisku o powierzchni około 1500 m2 w ciągu maksymalnie czterdziestu minut.

Gdy pies ukończy dwa lata oraz pozytywnie zaliczy egzamin klasy 0 może podejść do egzaminu klasy 1, który składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to pokonanie toru przeszkód oraz test współpracy, podczas którego sprawdza się posłuszeństwo i umiejętność sterowania psem z dystansu, czyli tak zwane wysyłanie kierunkowe. Ta część egzaminu jest taka sama jak na egzaminie terenowym klasy 1.

Inaczej natomiast przebiega próba poszukiwawcza. Zespół musi pozostawać w gotowości przez 24 godziny i w tym czasie jest trzykrotnie dysponowany do przeszukania gruzów: dwa razy w dzień przy naturalnym świetle i raz w nocy przy oświetleniu sztucznym. W sumie we wszystkich próbach do odnalezienia jest 6 lub 7 pozorantów.

Od tego, czy zespół zdoła zlokalizować i wskazać wszystkie osoby, zależy okres, na jaki otrzymuje uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczych. Jeśli zostaną odnalezieni wszyscy pozoranci ukryci w trakcie trzech prób, zespół otrzymuje certyfikat na okres 24 miesięcy. Jeśli jedna z osób nie zostanie odnaleziona, certyfikat jest ważny przez 18 miesięcy. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do kolejnego testu klasy 1.

Pracę psów ratowniczych oraz zasady ich egzaminowania określa:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 grudnia 2012 w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. [Dz. U. 2012 poz. 1444]
 • Sieradz - Egzamin terenowej specjalności ratowniczej klasy I psów ratowniczych

  2013-09-27 14:00
  Marta Czerwiec z MASTEREM, Paula Borkowska z UMĄ oraz Grzegorz Borkowski z GOLIATEM zaliczyli dziś egzamin terenowej specjalności ratowniczej klasy I, a tym samym uzyskali możliwość udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na najbliższy rok.
 • Nowy Sącz - Egzaminy psów ratowniczych klasy 0 specjalności gruzowiskowej i terenowej

  2013-08-30 18:00
  Paula Borkowska z UMĄ przystąpiły do egzaminu dla zespołów gruzowiskowej specjalności ratowniczej klasy 0, a Marta Czerwiec z MASTEREM i Magda Chalecka z RED HOTEM przystąpiły do egzaminu dla zespołów terenowej specjalności ratowniczej klasy 0, które odbywały się w dniach 27-30 sierpnia 2013r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.
 • Pionki - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2012-10-25 15:00
  Paula Borkowska z Umą, Katarzyna Jakubowska z Jadźką, Paula Rzewuska z psem Freyą oraz Grzegorz Borkowski z Goliatem przystąpili do egzaminów psów ratowniczych specjalności terenowej, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym uzyskując w ten sposób certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności terenowej.
 • Pstrąże - Egzaminy psów ratowniczych specjalności gruzowiskowej

  2012-10-10 15:25
  Katarzyna Jakubowska z psem Jadźka przystąpiły do egzaminu i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym uzyskując w ten sposób certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności gruzowiskowej.
 • Pstrąże - Egzaminy psów ratowniczych specjalności gruzowiskowej

  2012-04-19 20:00
  Marcin Czerwiec wraz z psem Negro przystąpił do egzaminu i zaliczył go z wynikiem pozytywnym odnawiając certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności gruzowiskowej.
 • Sieradz - Egzaminy psów ratowniczych specjalności terenowej

  2011-11-04 22:10
  Anna Hermińska z Ergim oraz Katarzyna Jakubowska z Jadźką pozytywnie przeszły próbę poszukiwawczą i odnowiły certyfikat psa ratowniczego I klasy specjalności terenowej PSP. Zdany egzamin uprawnia zespoły do udziału w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie naturalnym przez okres 12 miesięcy.